Post Tagged with: "Dầu máy cắt dây BM-50 chất lượng cao cho máy cắt dây Molipden"

Dầu máy cắt dây BM-50

04.05.2018 05:04Comments Off on Dầu máy cắt dây BM-50
Dầu máy cắt dây BM-50 chất lượng cao cho máy cắt dây Molipden

Dầu máy cắt dây BM-50 chất lượng cao cho máy cắt dây Molipden BM-50 Gel cho máy cắt dây Tỷ lệ hỗn hợp: 1L BM-50 Hỗn hợp với nước 50L 1. Bằng sáng chế cho phát minh (200710132380.4) 2. kiểm tra hóa học RoHS châu Âu 3. Chứng nhận môi […]

Read more ›
error: Content is protected !!