Post Tagged with: "Dầu cắt dây BM-6GB chất lượng cao cho máy cắt dây Molipden"

Dầu cắt dây BM-6GB

04.05.2018 04:58Comments Off on Dầu cắt dây BM-6GB
Dầu cắt dây BM-6GB chất lượng cao cho máy cắt dây Molipden

Dầu cắt dây BM-6GB chất lượng cao cho máy cắt dây Molipden Dầu làm việc BM / 6GP / Chất làm mát cho máy cắt dây Tỷ lệ hỗn hợp: 1L BM-6GP Hỗn hợp với 5.5L nước 1. Bằng sáng chế cho phát minh (200710132380.4) 2. kiểm tra hóa học […]

Read more ›
error: Content is protected !!