Công nghệ nổi bật

Lọc nước máy cắt dây đồng

04.05.2018 07:02Comments Off on Lọc nước máy cắt dây đồng
Lọc nước máy cắt dây đồng loại siêu lọc cho máy EDM

Lọc nước máy cắt dây đồng loại siêu lọc cho máy EDM   WEDM Filter for Water -Second generation    /      Parts for Filter Feature Model No /Size Maker Applicable Machine Pressure SW-40 300X500(Center Nipple) MITSUBISHI DWC-90B,90SB,110A,110SA, DWC-0Z,90SZ,90SZP,110Z,110SZ, 110SZP,110PA Internal (DHF-40) MAKINO EE-3,6,6L,EQ-5,EH-3,6,EQH-5, EQF-5,MUQ-32,MU-43 HITACHI Q Series H-CUT(3,4,5,6,8,3HP,203)Q SEIBU EWC-B3S,B3SL,B3SS EW-300K2,450K2,600K2,700K2,1000K2 SW-41 […]

Read more ›

Lọc nước máy cắt dây

06:27Comments Off on Lọc nước máy cắt dây
Lọc nước máy cắt dây đồng chất lượng cao Sodick Seibu Makino

Lọc nước máy cắt dây đồng chất lượng cao Sodick Seibu Makino Feature Model No /Size Maker Applicable Machine Pressure SW-01 150X35X345 JAPAX AT50, ELVY,EXP,EXP-20,L300A, LDM(35,50,FA).LF3A,LH3ALL13B, LM40/3,LPA3A,LS(250,350,500,800,1000) LSP3A,LT3A, LU3B,LU30B,LUX3,LV3, LXR(35,50,80,100). LX6000M/4, LXF(FA, 35, 50) External SODICK (330,453,654)W. AW(330,453). EPOC(300,500,600,800) AP (150,300) G3A, GOW(3,5). EPOC(3WW,3WS,5W40W) SEIBU EW-(25,30N,35,250,400,600). EW-(300,400,600,1000)F EW-(300,450,600,700,1000)K1. EW-(450600,1000)K1FA EWP-(300A, […]

Read more ›

Dầu máy cắt dây BM-50

05:04Comments Off on Dầu máy cắt dây BM-50
Dầu máy cắt dây BM-50 chất lượng cao cho máy cắt dây Molipden

Dầu máy cắt dây BM-50 chất lượng cao cho máy cắt dây Molipden BM-50 Gel cho máy cắt dây Tỷ lệ hỗn hợp: 1L BM-50 Hỗn hợp với nước 50L 1. Bằng sáng chế cho phát minh (200710132380.4) 2. kiểm tra hóa học RoHS châu Âu 3. Chứng nhận môi […]

Read more ›

Dầu cắt dây BM-6GB

04:58Comments Off on Dầu cắt dây BM-6GB
Dầu cắt dây BM-6GB chất lượng cao cho máy cắt dây Molipden

Dầu cắt dây BM-6GB chất lượng cao cho máy cắt dây Molipden Dầu làm việc BM / 6GP / Chất làm mát cho máy cắt dây Tỷ lệ hỗn hợp: 1L BM-6GP Hỗn hợp với 5.5L nước 1. Bằng sáng chế cho phát minh (200710132380.4) 2. kiểm tra hóa học […]

Read more ›
error: Content is protected !!