Công nghệ nổi bật

Cát kỹ thuật White aluminium oxide F20 F24 F80 F120

21.10.2015 04:38Comments Off on Cát kỹ thuật White aluminium oxide F20 F24 F80 F120
Cát kỹ thuật White aluminium oxide #20 #24 #80 #120

Cát kỹ thuật White aluminium oxide #20 #24 #80 #120 Cát kỹ thuật White aluminium oxide #20 #24  có độ cứng đứng hàng thứ hai, chỉ sau kim cương. Tẩy lớp sơn Sử dụng Cát nhôm oxit (Oxit nhôm) làm tẩy sạch lớp sơn, làm sạch bề mặt rất hiệu quả, […]

Read more ›
error: Content is protected !!