Dây đồng thau nex cut ngt dùng cho máy cắt dây

15.05.2018 06:33Comments Off on Dây đồng thau nex cut ngt dùng cho máy cắt dâyViews: 623

Dây đồng thau nex cut ngt dùng cho máy cắt dây đồng

Dây đồng thau nex cut ngt dùng cho máy cắt dây đồng

Dây đồng thau nex cut ngt dùng cho máy cắt dây đồng

Gia công tia lửa điện là phương pháp chính để gia công các sản phẩm chính xác,chất lượng các sản phẩm gia công chủ yếu phụ thuộc vào dòng máy EDM và dây EDM. Dây EDM được sử dụng như một điện cực cho gia công.

Chú ý : Dây EDM chất lượng cao phụ thuộc chủ yếu vào độ tròn, thẳng (thích hợp với xỏ dây tự động), ổn định, tốc độ cắt, hạt điện cực đều và dung sai của dây ± 0.001. 

Specifications
Wire Type Material Tensile Strength Elongation Color
BRASSCUT A900 Cuzn37 >  980N/mm2 ≤3% Golder
BRASSCUT A500 Cuzn37 450 – 500 N/mm2 >15%
BRASSCUT A400 Cuzn37 < 450 N/mm2 >25%

 Dây đồng thau NEX CUT

Dây đồng thau NEX CUT

 

Gia công tia lửa điện là phương pháp chính để gia công các sản phẩm chính xác,chất lượng các sản phẩm gia công chủ yếu phụ thuộc vào dòng máy EDM và dây EDM. Dây EDM được sử dụng như một điện cực cho gia công.

Chú ý : Dây EDM chất lượng cao phụ thuộc chủ yếu vào độ tròn, thẳng (thích hợp với xỏ dây tự động), ổn định, tốc độ cắt, hạt điện cực đều và dung sai của dây ± 0.001. 

Specifications
Wire Type Material Tensile Strength Elongation Color
BRASS Wire CUT A900 Cuzn37 >  980N/mm2 ≤3% Golder
BRASS Wire CUT A500 Cuzn37 450 – 500 N/mm2 >15%
BRASS Wire CUT A400 Cuzn37 < 450 N/mm2 >25%

 

Tags:

Comments are closed

error: Content is protected !!